Zajęcia dodatkowe

We wszystkich naszych oddziałach w ramach realizacji Podstawy Programowej prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe : rytmika oraz j. angielski.
           * RYTMIKA :
Grzeczne Niedźwiadki -> poniedziałki 12:45 – 13:15
Kubusiowe Przedszkole ->wtorki 10:00 – 10:30
Uśmiechnięte Wiewiórki -> wtorki 11:00 – 11:30
Złota Rybka -> wtorki 12:15 – 12:45
          * j. angielski :
INFORMACJA POJAWI SIĘ NIEBAWEM
Dodatkowo wszystkie dzieci otrzymują wsparcie przez przedszkolnego psychologa oraz logopedę.